ZA VAS PODJETNIKE IN KMETOVALCE

Za lokalne podjetnike in kmetovalce bodo razpisane konkretne spodbude za zaposlovanje lokalnega prebivalstva. Na voljo jim bo strokovna pomoč občine tudi po pridobivanju evropskih sredstev. Občina bo zagotovila celotno infrastrukturo za nemoten prehod na industrijo 4.0 in pripravo na 5.0.

Pridelovalci EKO pridelane hrane bodo preko neprofitnega občinskega centra za lokalno pridelano hrano oskrbovali vrtec, šolo, dom upokojencev in druge občane.

Lokalnim podjetjem bomo zagotovili nove komunalno urejene parcele. Aktivno bomo spodbujali ustvarjanje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo.

Aktivno bomo podpirali nova in mlada podjetja.

Imamo veliko mladih s podjetniško žilico in dobrimi poslovnimi idejami. V Poljčanah bomo uredili večje pisarne, dostop do hitrega interneta, parkirišč in park.

Ustanovili bomo Start Up inkubator Poljčane. Zakaj ne bi naslednji svetovno uspešen Start Up prihajal ravno iz Poljčan?