Razvoj in uspeh na vseh področjih.

Sprejeli bomo občinski prostorski načrt in zagotovili ugodne nančne spodbude za razvoj gospodarstva in kmetijstva. Ponosno bomo ustanovili Klub podjetnikov Poljčane. S skupno udeležbo na sejmih bomo predstavljali lokalna podjetja in EKO pridelovalce hrane.

Kakovost življenja bomo dvignili na najvišji nivo med slovenskimi občinami.

Z zadovoljstvom bomo dvignili standard vsem občanom. Zgradili bomo športni in kulturni center. Občinskemu trgu bomo dali družabne aktivnosti skozi celotno leto. Zdrava EKO prehrana bo na voljo vrtcu, šoli, upokojencem in občanom.

Uredili bomo kompletno infrastrukturo.

Porušili bomo nevarne propadajoče stavbe v centru Poljčan. Na teh mestih bomo zgradili nova stanovanja, poslovne prostore, parkirišča, tematska igrala in park. Zgradili bomo kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo. Celostno bomo pristopili k reševanju lokalnih cest, kolesarskih poti in pešpoti. V centru občine bomo zagotovili dodatna parkirišča.

Poskrbeli bomo za naravo in očistili okolje.

Redno bomo skrbeli za urejanje in čiščenje javnih površin. Na najbolj izpostavljenih območjih bomo postavili dodatne koše za smeti. Uredili bomo pokrite zbirne točke za odpadke. Potrebujemo rešitev črnih odlagališč. Aktivno bomo ohranjali rastlinski in živalski habitat.

Promovirali bomo aktivno življenje ter ustvarili možnosti za povečanje dodane vrednosti občanom.

Tematska oživitev zgodovine Poljčan. Aktivno bomo podpirali EKO pridelovalce in kmečke turizme. V Zgornjih Poljčanah bomo uredili parkirišča za obiskovalce Boča. Uredili bomo kolesarske poti s tematskimi postanki. Spodbujali bomo učni turizem z lokalnimi značilnostmi.