Občinska uprava bo slišala in bo naredila, postala bo učinkovita in vse občane obravnavala enakovredno.

Ustanovili bomo enotno javno dostopno bazo za zbiranje pobud občanov, ki bodo vsebovale datum, številko, sliko in opis. Pristojni uslužbenec občinske uprave se bo takoj odzval, pobudo sprejel v obravnavo in pristopil k reševanju. Občina Poljčane bo ponosno postala ena izmed inovativnejših občin z vpeljavo tehnologije 4.0.

  1. Prijazna občinska uprava, ki sliši občane in naredi.
  2. Javno objavljena enotna baza za zbiranje pobud občanov z datumom, številko, sliko in opisom.
  3. Občani bodo lahko pobude, predloge, želje in zahteve podajali pisno preko navadne pošte, preko elektronske pošte ter preko portala.
  4. Takojšnji odziv, takojšnja obravnava in pristop k reševanju problema.
  5. Optimizacija delovanja celotne občinske uprave (občina 4.0).