ZA VSE OBČANE

Ko se bomo peljali skozi center, ne bo več nevarnih porušenih stavb, saj bodo na teh mestih stala nova stanovanja. Izgrajeno bo športno igrišče z atletsko stezo.

Skozi celotno leto se bomo lahko v centru Poljčan udeleževali različnih aktivnosti, kot na primer: že letos decembra bo postavljena ledena ploščad, kjer bomo lahko brezplačno drsali in se družili. Strateško in celostno bomo oživeli center Poljčan. Vsa komunalna infrastruktura bo temeljito vzdrževana in celostno urejena. Izgrajeno bo kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo. V zimskem času bodo vsi pločniki temeljito očiščeni.

Maksimalno se bom potrudil in redno obiskoval pristojne službe v Ljubljani za takojšnje sprejetje občinskega prostorskega načrta. Občinski prostorski

načrt bo omogočal normalen in celovit razvoj kraja.

Zgradili bomo kanalizacijo s centralno čistilno napravo.

Celosten pristop k reševanju odvodnjavanja cest, gradnji muld, pločnikov, cestne razsvetljave, prometnih znakov in košev za smeti.

Uredili bomo parkirišča pri osnovni šoli in vrtcu. V nadaljevanju bomo prikazali možni rešitvi.

Zgradili bomo športno igrišče z atletsko stezo za Osnovno šolo Kajetana Koviča Poljčane.

Vzpostavili bomo center od koder se bodo z lokalno pridelano hrano oskrbovali vrtec, osnovna šola, dom upokojencev in občani. Cilj: sezonska lokalno pridelana hrana bo nabrana in dostavljena v enem dnevu.