Spoštovane občanke in občani občine Poljčane,

mladi, družine z otroci, delovno aktivni, upokojenci in podjetniki!

Vrednote so temelj našega delovanja in iz vsega, kar počnemo, je razvidno, katere vrednote imamo. Izpolnitev pomembnih ciljev v življenju nas bo kot osebnost zadovoljila samo, če bo usklajena z našimi vrednotami.

V življenju ne potrebujemo dvoličnosti marveč iskrene misli, čustva in dejanja. Iskrenost pa prihaja iz srca in ne pozna barantanja in preračunavanja. Vsi vemo, da poštenost ni samo lepa beseda ampak pomeni, da tisto kar mislimo in govorimo tudi počnemo ter delamo dobro za vse, ne pa samo za izbrane.

Osnovni naravni zakon pravi, da kar dajemo, to tudi dobimo. Ljubezen do vseh ljudi za skupno dobro bi morala biti zapoved vsakega državljana predvsem pa javnega uslužbenca. Ljubezen je nesebično dajanje in prejemanje, harmonično ustvarjanje in pripravljenost pomagati. Pravijo, da je ljubezen največja sila v vesolju, je način življenja, prestavlja gore in ustvarja nove svetove.

Pred nami je velika odločitev, županske volitve za mandat 2018-2022.

Za kandidaturo župana občine Poljčane sem se odločil, ker čutim odgovornost, da občini Poljčane vrnemo vizijo, ponos in uspeh. Poljčane so nekoč bile gospodarski center v Dravinjski dolini, danes pa smo padli na dno lestvice v Sloveniji po razvitosti. Žal so nas prehiteli celo nekateri kraji, ki so nekoč bili daleč za nami in so veljali za najmanj razvite v državi.

V kolikor bom izvoljen za župana, bom vzpostavil odprt dialog z vsemi občani.

Dosledno se bom zavzemal za tiste osnovne človeške vrednote, ki so skupne vsem dobrim ljudem, to pa so: poštenje, delavnost, spoštovanje slehernega posameznika, skromnost, morala in etika.

S svojo ekipo bomo krepko zavihali rokave, uporabili vse moči, znanje, voljo in izkušnje, da bo občina Poljčane ponovno postala vodilna v regiji.

Moje volilno geslo je: “Župan, ki sliši in bo naredil.
Ko bom izvoljen za župana, bom najprej poslušal vas, vas slišal in potem se bomo lotili dela. Dovolj je bilo in tako ne gre več naprej.

Za vse vas, občanke in občane, mlade, družine z otroci, delovno aktivne, upokojence, podjetnike in kmetovalce, bomo dvignili standard, ki bo nad povprečjem v državi.

Za uresničitev takšne vizije je potreben sposoben in vztrajen župan z zelo veliko energije in volje.

Drage občanke in občani;
Toliko je besed, razmišljanj, nezadovoljstva in ogorčenja nad trenutnim stanjem v občini, moti in jezi vas nepravilno in neučinkovito delovanje trenutnega vodenja občine, neracionalno razmetavanje z občinskim denarjem, nobenega pravega napredka, neiskrenosti, privilegiranost za samo ozko skupino ljudi in krivico, ki se dogaja, vendar samo jeza, debate za zaprtimi domačimi vrati, gostilniške debate in izražanje nezadovoljstva preko socialnih omrežij niso dovolj, da pride do sprememb.

Uveljavite svojo ustavno pravico ter na volitvah izrazite svojo voljo.
Kakorkoli se boste odločili, bo prav, saj bo to vaša odločitev.
Vsem tistim, ki me boste podprli za župana, se vam že vnaprej zahvaljujem za vašo podporo.
Zavedam se, da z njo prevzemam veliko odgovornost, ki pa jo bom z veseljem in z vsemi svojimi močmi prevzel vestno ter s trdim in odgovornim delom potrdil vaše zaupanje.