ZA MLADE

Mladi ste prihodnost občine, vi ste tisti, katerim moramo ponuditi takšne pogoje, da boste tukaj ostali in si ustvarili svoj dom. Vašemu izobraževanju dajem velik pomen, zato vam bomo omogočili mesečno občinsko žepnino v višini 50€, razvojno pospeševalni center za podporo vašim idejam in start- upom.

V podjetniškem in izobraževalnem inkubatorju boste lahko razvijali svoje talente in poslovne ideje.

Občinske žepnine že dlje časa prakticirajo v Občini Rače-Fram in Kidričevo. Vam dijakom in študentom bo to predstavljalo dodatno motivacijo za učenje in študij, hkrati pa bo vsaj malo razbremenilo družinske proračune.

Zakaj je v Poljčanah trend obrnjen?

Želimo zaustaviti trend izseljevanja v druge občine. Takoj bom sprejel ustrezne ukrepe za rušitev kinodvorane in »profizorija« v centru Poljčan. Na teh parcelah bomo zgradili nova stanovanja, poslovne prostore, parkirišča, igrišča in park.

Spodbujali vas bomo, da boste lahko svoje talente razvijali v občini in tukaj tudi ostali.

Trend v svetu je takšen, da pridobivajo na vrednosti manjši zeleni kraji, za katere je vedno več povpraševanja pri mladih družinah. To bomo s sprejetjem občinskega prostorskega načrta in z vizijo razvoja kraja tudi naredili.