Kandidati za občinski svet

TOMAŽ KOKOT

NATAŠA KRAJNC

ANDREJ SAMASTUR

JANJA KODRIČ

BORIS KODRIČ

RIA KAJTNA

ROMAN ŽNIDAR

ELIZABETA FUCHS

JOŽEF ALEN KOHNE

MAJDA ŠLAMBERGER

FRANC GROS

OLGA ZORKO

ALEKSANDER ŠMID

ANTON SAVSKI

ANDREJ ČREŠNAR