ZA DRUŽINE IN OTROKE

Družine z otroci se bodo sprehajale po urejenih poteh. Otroci se bodo lahko igrali na igralih, ki bodo narejena za različne starosti. Igra in otroški smeh se bo slišal v občinskem parku. Starši bodo prejeli večje finančne spodbude za novorojenčke. Ko bomo zgradili nova stanovanja, si bodo lahko mlade družine ustvarile svoj dom v lokalnem okolju.

Takoj bom sprejel ustrezne ukrepe za rušitev kinodvorane in »profizorija« v centru Poljčan. Na teh parcelah bomo zgradili nova stanovanja, poslovne prostore, parkirišča, igrišča in park.

Družine z otroci se boste sprehajali po urejenih poteh. Otroci se bodo igrali na igralih, ki bodo tematsko narejena za različne starosti. Igra in otroški smeh se bo slišal v občinskem parku.

Maksimalno se bom potrudil in redno obiskoval pristojne službe v Ljubljani za takojšnje sprejetje občinskega prostorskega načrta. Občinski prostorski načrt bo omogočal normalen in celovit razvoj kraja. Omogočil bo gradnjo stanovanjskih enot in hiš.

Ker želimo dvigniti nataliteto otrok, bomo za novorojenčke povečali finančno spodbudo in s tem pomagali družinskemu proračunu.

Naši najmlajši potrebujejo urejeno in za različne starosti prilagojeno otroško igrišče v centru Poljčan in v Studenicah.