“Dostojanstvo in veličina človeka je v tem, da s svojim razumom spozna različne možnosti, jih presodi in se svobodno odloči za to, kar se mu zdi prav.”

Alojzij Šuštar

ZA VSE OBČANE

Ko se bomo peljali skozi center, ne bo več nevarnih porušenih stavb, saj bodo na teh mestih stala nova stanovanja. Izgrajeno bo športno igrišče z atletsko stezo. Skozi celotno leto se bomo lahko v centru Poljčan udeleževali različnih aktivnosti, kot na primer: že letos decembra bo postavljena ledena ploščad, kjer bomo lahko brezplačno drsali in se družili.

ZA DRUŽINE IN OTROKE

Družine z otroci se bodo sprehajale po urejenih poteh. Otroci se bodo lahko igrali na igralih, ki bodo narejena za različne starosti. Igra in otroški smeh se bo slišal v občinskem parku. Starši bodo prejeli večje finančne spodbude za novorojenčke. Ko bomo zgradili nova stanovanja, si bodo lahko mlade družine ustvarile svoj dom v lokalnem okolju.

ZA MLADE

Mladi ste prihodnost občine, vi ste tisti, katerim moramo ponuditi takšne pogoje, da boste tukaj ostali in si ustvarili svoj dom. Vašemu izobraževanju dajem velik pomen, zato vam bomo omogočili mesečno občinsko žepnino v višini 50€, razvojno pospeševalni center za podporo vašim idejam in start- upom.

ZA UPOKOJENCE

Za vse upokojence bo organiziran javni prevoz za obisk zdravnika, lekarne, banke, pošte in trgovine. Ker so vaše znanje in izkušnje, ki ste jih pridobili zelo pomembne, vam bomo omogočili nadaljevanje dela v lokalni skupnosti, če boste to želeli.

ZA PODJETNIKE IN KMETOVALCE

Za lokalne podjetnike in kmetovalce bodo razpisane konkretne spodbude za zaposlovanje lokalnega prebivalstva. Občina bo zagotovila celotno infrastrukturo za nemoten prehod na industrijo 4.0 in pripravo na 5.0. Pridelovalci EKO pridelane hrane bodo preko neprofitnega občinskega centra za lokalno pridelano hrano oskrbovali vrtec, šolo, dom upokojencev in druge občane.

Občino Poljčane bomo naredili prijazno za vse ljudi

Razvoj in uspeh na vseh področjih.

Kakovost življenja bomo dvignili na najvišji nivo med slovenskimi občinami.

Uredili bomo kompletno infrastrukturo.

Poskrbeli bomo za naravo in očistili okolje.

Promovirali bomo aktivno življenje ter ustvarili možnosti za povečanje dodane vrednosti občanom.

Lista kandidatov za občinski svet

 1. Tomaž Kokot, Spodnja Brežnica 53, 2319 Poljčane
 2. Nataša Krajnc, Prvomajski trg 1, 2319 Poljčane
 3. Andrej Samastur, Na hribu 22a, 2319 Poljčane
 4. Janja Kodrič, Ulica prekomorske brigade 15, 2319 Poljčane
 5. Boris Kodrič, Ulica prekomorske brigade 15, 2319 Poljčane
 6. Ria Kajtna, Na Boč 21, 2319 Poljčane
 7. Roman Žnidar, Novake 3, 2319 Poljčane
 8. Elizabeta Fuchs, Brezje pri Poljčanah 6a, 2319 Poljčane
 9. Jožef Alen Kohne, Stanovsko 83, 2319 Poljčane
 10. Majda Šlamberger, Bistriška cesta 11a, 2319 Poljčane
 11. Franc Gros, Stanovsko 49, 2319 Poljčane
 12. Olga Zorko, Globoko ob Dravinji 21B, 2319 Poljčane
 13. Aleksander Šmid, Kajuhova 9, 2319 Poljčane
 14. Anton Savski, Ulica Erne Starovasnik 19, 2319 Poljčane
 15. Andrej Črešnar, Dravinjska cesta 49, 2319 Poljčane